Nagła głuchota

Tlenoterapia jest metodą z wyboru w terapii przewlekłych szumów usznych, a także NAGŁEJ GŁUCHOTY i innych ( także niedokrwiennych ) zaburzeń słuchu.

Komórki czuciowe ucha wewnętrznego nie mają pełnego, bezpośredniego zaopatrzenia w tlen drogą naczyniową, dlatego też TLENOTERAPIA HIPERBARYCZNA HBOT OXYMEDICINA jest jedyną znaną, naukowo zweryfikowaną metodą zwiększającą ciśnienie parcjalne tlenu w uchu wewnętrznym.

nagła głuchota ucho

Tlen podany pod ciśnieniem poprawia właściwości reologiczne i mikrokrążenie, co skutkuje optymalizacją warunków regeneracji struktur ucha wewnętrznego.
Metoda jest bezpieczna – u żadnego z chorych korzystającego z zabiegu TLENOTERAPII HIPERBARYCZNEJ w naszej Placówce nie wystąpiły poważne działania niepożądane tej terapii, ale u nas każdy Pacjent przed sesją HBOT przechodzi wnikliwy proces kwalifikacji.

Najczęściej już seria 10 zabiegów może być wystarczająca.

Czasami jednak konieczne jest aż 30 takich sesji terapeutycznych w celu uzyskania optymalnych efektów leczenia.

Inną metodą wykorzystywaną w terapii szumów usznych i nagłej głuchoty jest habituacja (TRT),która

ma na celu obniżenie percepcji szumu, czyli nauczenie Pacjenta tolerowania tego nieprzyjemnego odczucia na tyle, żeby szum uszny nie obniżał mu jakości życia.
W CENTRUM PSYCHOSOMATYKI uczymy Pacjenta różnych form radzenia sobie z tym problemem.

W CENTRUM OXYMEDICINA TARNOW proponujemy Państwu terapię szumów usznych oraz zaburzeń słuchu (głuchoty) w specjalnej KOMORZE HIPERBARYCZNEJ HBOT OXYMEDICINA.

Więcej na :

www.centrumpsychosomatyki.pl

www.floatingtarnow.pl